Tilbyr krasjkurs om hjertet

ALDER: 78

BOR: Årstad

YRKE: Professor emerit. i fysiologi

AKTUELL: Leder for Hjertefondets råd som i morgen holder informasjonsmøte på Haukeland Universitetssykehus om hjerteproblemer.

- Hvem bør komme på møtet?

- Det er nyttig for alle voksne. Vi vet jo at alle aldersgrupper, kan bli rammet av hjerteproblemer. Temaene som blir tatt opp, var også tema for markeringen av Haukeland Universitetssykehus hjerteavdelings 20-års jubileum tidligere i år. Den gang var det mest ansatte og spesielle gjester til stede. Vi i Hjertefondets råd syntes at foredragene var så spennende og interessante at de fortjente et større publikum. Derfor inviterer vi til «reprise» på et møte som er åpent for alle i Store auditorium i Sentralblokken i morgen ettermiddag.

- Hva vil møtedeltakerne få vite?

- Vi har gitt møtet tittelen «Hva er verdt å vite om hjertet». Deltakerne vil gjennom seks korte foredrag få vite hvordan hjertet fungerer, hvilke symptomer vi skal være oppmerksomme på, og siste nytt om mulig behandling og forskning. Legene vil blant annet snakke om rytmeforstyrrelser, blodtrykk, siste nytt om kunstige hjerteklaffer og hjerterehabilitering, Kort fortalt to og en halv time med livsviktig informasjon.

- Hva er Hjertefondet?

- Det er en stiftelse som har som formål å støtte hjerteforskningen ved Universitetet i Bergen. Vi arbeider aktivt for å inspirere givere til å støtte konkrete forskningsprosjekter. Hjertefondet skal også spre informasjon om forskningsresultater. Vi startet arbeidet i 1989 og har alltid fått betydelig støtte fra byens næringsliv.

- Hvor mye penger har dere klart å skaffe?

- I alt har vi kunnet bidra med 28 millioner kroner i løpet av disse årene. De siste fem årene har vi konsentrert oss om å skaffe midler til Barnas Energisenter som blir en viktig del av det nye Barnesykehuset ved Haukeland Universitetssykehus. Det er et senter for forebyggende virksomhet mot sykdom hos barn og unge, og skal stå ferdig i 2015. Derfor kan vi igjen konsentrere oss mer om å bidra med midler til de øvrige hjerteforskningsprosjektene ved Universitetet.

- Har du selv vært knyttet til hjerteforskningen i Bergen?

- Ja, jeg har drevet med hjerte- og blodkarsforskning, men mitt forskningsområde har vært knyttet til grunnforskning på Institutt for Biomedisin. I mange år samarbeidet jeg med franske og italienske forskere innen mitt spesialområde. Men både de og jeg har pensjonert oss som aktive forskere nå. I stedet konsentrerer jeg meg om arbeidet med Hjertefondet og om å skrive en lokal vitenskapshistorie.