Den nye høyfelt magnet-tomografen åpner for nye hjerteundersøkelser

( professor dr. med. Terje H. Larsen og journalist Kjell Pedersen) 

Hjertef_NMR.jpg
Den nye MR-maskinen. Legg merke til at skiftenøkkelen står nærmest vannrett!. Serviceingeniør Rune Kristoffersen fra et privat service firma demonstrerer magnetstyrken.


Pasienter fra hele Norge sendes nå til Haukeland universitetssykehus for å bli undersøkt med den nye høyfelt magnet-tomografen (3 Tesla MR). Dette gjelder blant andre pasienter med hjertekrampe, svulster eller klaffefeil eller andre sykdommer i kransarteriene.

Denne nyanskaffelsen til Radiologisk avdeling ble mulig på slutten av 2004 takket være et samarbeid mellom Helse Bergen, Universitetet i Bergen og private donatorer, deriblant Sparebanken Vest v/ Hjertefondet i Bergen. Bakgrunnen var et stort behov for å øke kvaliteten og kapasiteten på MR-tomografi og å utvikle nye bruksområder. Ved MR brukes signaler fra magnetiserte hydrogenkjerner i kroppen til å lage bilder av vev, eksempelvis beinmarg, hjernen, hjertet og øvrige indre organer. Undersøkelsene av hjertet og hjertets fineste blodårer er spesielt vanskelig, fordi disse er i kontinuerlig bevegelse selv når pasienten for øvrig ligger helt stille. Med den nye og dobbelt så sterke magneten (3 Tesla), er feltstyrken dobbelt så stor som i de to eldre tomografene som sykehuset også rår over. Man kan nå velge mellom skarpere bilder eller raskere opptak. Både kvaliteten og kapasiteten på MR- undersøkelsene er følgelig blitt betydelig forbedret som følge av denne store investeringen, både for pasientene men også for forskning, særlig av sykdommer i hjertet og hjernen. Dette innebærer at resultatene av undersøkelsene må vurderes nøye og sammenliknes med annen type diagnostikk før det får en generell klinisk utbredelse. Slik forskning er nå i gang pågår som et samarbeidsprosjekt mellom Hjerteavdelingen og Radiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus.

Erfaringene i 2005 er meget gode. Men i og med at utstyret er en nyvinning rent teknisk – også på verdensbasis- er utfordringene store. Resultatene av undersøkelsene må vurderes nøye og sammenliknes med annen type diagnostikk før denne typen undersøkelser får en generell klinisk utbredelse. Slik forskning er nå i gang og pågår som et samarbeidsprosjekt mellom Hjerteavdelingen og Radiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus.