Hjertegave til Haukeland redder liv 

BT. 21.06.1999


Nytt utstyr redder hjertesyke barn på Haukeland Sykehus. Ved hjelp
av spesialutstyret kan hjertekirurgene se hvordan hjertet fungerer
under selve operasjonen. Og de kan operere barn helt ned til nyfødtstadiet.

– Vi har nå behandlet et hundretalls pasienter, derav
40-50 barn. Dette utstyret har vært medvirkende til å redde barns
liv, sier professor, seksjonsoverlege Leidulf Segadal ved Torax-kirurgisk
seksjon ved hjerteavdelingen.


Gave

Fondet for hjerteforskning ved Universitetet i Bergen
fikk i fjor halvannen million kroner som jubileumsgave fra Sparebank
1 Vest. Pengene ble brukt til innkjøp av et avansert ekko/dopplerutstyr
ved barnehjertekirurgien ved Hjerteavdelingen på Haukeland Sykehus.
Apparaturen som er norskutviklet er av høy kvalitet
og kalles «ultralyd ekkokardiograf med fargedoppler». Den bidrar
til å øke kvaliteten på diagnosen. Vi kan anvende den på tre forskjellige
måter, sier Segadal.

Utstyret kan brukes til utredning før operasjon, under
selve inngrepet kan man med en probe gå ned i spiserøret på barnet.
Den tredje måten er at vi legger proben oppå hjertet.
På denne måten kan vi se alle detaljer som for eksempel
blodstrømmen mens hjertet arbeider.

– Vi arbeider forfra under inngrepet og mens det opereres
kan vi se hjertet bakfra. Hvis vi opererer en hjerteklaff kan
vi med en gang se om den lekker.

– Hva feiler det barna som kommer hit?

– Det kan være medfødte hjertefeil, som huller i hjertet eller forsnevringer.

Mer utstyr

Formannen i Hjertefondet, professor Karen B. Helle, kunne
på et møte på Haukeland Sykehus torsdag opplyste at Bergen Rotary
Klubb har gitt 25.000 kroner til Hjertefondet til innkjøp av videokamera
og avspillingsutstyr koblet til ekko/doppleren.

En plate ble «avduket» ved avdelingen som takk for gaven.
Sparebankens styreformann h.r.advokat Haldor Høyte og
banksjef Knut Ravnå fikk se utstyret i bruk. På Intensivavdelingen
lå en tre måneder gammel nyoperert jente tilkoblet respirator
og overlege Gunnar Nordgård demonstrerte hvordan apparaturen
virket.

– En av bankens intensjoner er å gi en del av overskuddet
tilbake til samfunnet, gjerne noe som ikke dekkes gjennom de offentlige
bevilgninger. Det er gledelig at gaven kan være til nytte, understreket
Høyte.