Hardkjør for hjertesyke barn

BT. 30.01.2000

Norges eneste hjerte-lungetestlaboratorium for barn har vært i drift siden
november i fjor ved Barneklinikken på Haukeland Sykehus. Medarbeidere har
alt høstet anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt for
forskningsresultatene.

– Tidligere var man nødt til å gjøre undersøkelser på syke barn mens de lå
stille på benken. Men hvor stor er hjerte- og lungekapasiteten når barnet
er i aktivitet? Vi var før helt avhengig av foreldrenes utsagn.
Det sier ildsjelen bak tiltaket, overlege Gottfried Greve som sammen med
overlege Thomas Halvorsen og fysioterapeut Ola Drange Røksund står for
virksomheten.

– De siste 10-15 år er det kommet bedre utstyr for å kunne teste barns
kapasitet. Vi kontaktet først NUTEC som har testet toppidrettsutøveres
prestasjoner og forsøkte deretter å samle inn midler. Sykehuset pusset
samtidig opp, der laboratoriet er var der tidligere bare en luftegård.

Mye utstyr

– Hva slags utstyr er aktuelt?

– Vi har tredemølle og ergometersykkel og måler blodtrykk, hjerteaktivitet,
puls, surstoffmetning i blodet og surstoffopptak mens barnet er i
aktivitet. Vi måler kondisjonen som millimeter surstoff som forbrukes pr
kilo kroppsvekt.

– Der Bjørn Dæhlie når opp i 90 vil et vanlig voksent menneske havne på
40-50. Jo lavere verdiene er, jo dårli
gere er barnet. Vi gjør da
sammenlikninger på pusteopptak, pulsstigning og pustekapasiteten mens
barnet er på tredemøllen eller sykkel. Vi kan også registrere hvor lett
surstoff går over til blodet og ut i kroppen. I bodyboksen måles volumet av
lungene og ved spirometri måles lungenes pustevolum og farten en puster
med.

– Hvilken sykdomsgruppe er størst?

Mange med astma

– Det er mest astmabarn. Siden vi kom i gang har vi hatt 150 barn med
hjertefeil og nærmere 800 med astma. Dette er nok den største poliklinikken
for barn med astma i landet.

– Vi kan måle stoffskiftet på barn: Hvor mange kalorier forbrenner de? Når
hjerteklaffer skal erstattes på barn bør man som regel vente lengst mulig,
vi ser helst at de blir tenåringer før hjerteklaffene skiftes. Vi bruker da
målingene for å se om hjertet får for mye «juling». Astmabarn har vi hatt
fra seks år og oppover. Vi forsøker også å fremkalle astma ved å belaste
barnet eller ved medikamenter, sier Gottfried Greve.
Barn testes også med kulde mens de løper. Vi bruker utstyret for å avklare
om hovedproblemet er hjerte- eller lungesykdom, sier han.

– Er barn villig til å løpe med alskens måleinstrumenter på seg?

Fireåring i tredemøllen

– Ja. Både barn og foreldre er opptatt av å vise hva som er i veien. Den
minste som har vært i full aksjon med alskens utstyr på seg på tredemøllen
var bare fire og et halvt år.

Hjertefondet i Bergen som er blant donatorene har skaffet midler til
testlaboratoriet, som alt i alt har kostet et par millioner kroner.

– Er det ennå utstyr dere savner?

– Ja, utstyr til å undersøke helt nyfødte. Vi har gjort en del forskning på
hjerte- og lungekapasitet på barn og stoffet har vært lagt frem på
nasjonale og internasjonale kongresser, sier Greve.

– Vi har også regionalansvaret i Norge for pasienter med cystisk fibrose,
en sykdom som fører til at man får seigt slim i tarm og lunge. Vi er nå i
ferd med en studie av hva som skjer når blodårene går galt ut fra hjertet,
sier han.